Art of Movement Pilates Studio Hilversum hanteert een studioreglement. Overtreding van dit reglement geeft Art of Movement Pilates Studio Hilversum het recht een klant de toegang tot haar studio te weigeren.

Inschrijven

Voor aanvang van een proefles/intake, wordt het intakeformulier ingevuld en ondertekend door de klant. De klant ontvangt tevens:

 • Voor aanvang van een proefles/intake, wordt het intakeformulier ingevuld en ondertekend door de klant. De klant ontvangt tevens:
  • het Studioreglement
  • de Algemene Voorwaarden
 • Voordat een klant begint aan een Pilates-training wordt een intakegesprek gehouden en eventueel een introductiesessie gegeven.
 • Indien nodig worden op het inschrijfformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijke mogelijkheden en beperkingen waarmee tijdens trainingen rekening gehouden moet worden c.q. waaraan gewerkt moet worden.
 • Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit Pilates-trainingen te volgen.
 • Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latexallergie, grote operaties of ziekten altijd duidelijk op het inschrijfformulier en/of tijdens het intakegesprek.
 • In bepaalde gevallen zal Art of Movement Pilates Studio Hilversum u gemotiveerd adviseren privé-sessies te volgen alvorens deel te nemen aan groepslessen.

Trainingen/Lessen

Alle lessen dienen voor de aanvang van de les betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, heeft Art of Movement het recht de les te annuleren.

Matlessen

 • Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt een matles door een vaste trainer gegeven.
 • Als nieuwe klant instappen in een lopende serie matlessen kan alleen in overleg met een trainer, en indien deze trainer van mening is dat het niveau van deze klant overeenkomstig het niveau van de lopende matles is.
 • Ingeval het niveau van een nieuwe klant onvoldoende is om een lopende matles te volgen, kan een trainer enkele privé-sessies adviseren om het niveau aan te passen, of adviseren in een lager lesniveau in te stappen.
 • Overstappen naar een andere (lopende) serie matlessen kan alleen in overleg met een trainer, en indien deze trainer van mening is dat het niveau van deze klant overeenkomstig het niveau van de lopende matles is.
 • Indien er onvoldoende belangstelling is voor een matles, dan houdt Art of Movement zich het recht voor om de matles te annuleren, of om deze samen te voegen met een matles op een andere dag/tijdstip. Dit kan zowel voor een enkele les als voor een lopende serie matlessen gelden. 
 • Bij annulering van de les wegens onvoldoende belangstelling, kan de trainer een ander type les aanbieden tegen bijbetaling. Het staat de klant natuurlijk vrij al dan niet op dit aanbod in te gaan. 
 • Indien minimaal vijf klanten op de wachtlijst staan, wordt geprobeerd een nieuwe matsessie te creëren. 
 • Matlessen worden aangeboden in 3 blokken per jaar van 13 tot 15 weken per blok.  
 • Klanten kunnen een blokkaart aanschaffen om, tegen een gereduceerd tarief, 10, 20 of 40 matlessen te volgen in het betreffende blok. De regels van de blokkaart zijn:
  • Aanschaf en betaling vóór de aanvang van het matblok.
  • Geldig gedurende het matblok waarvoor de kaart is gekocht.
  • Klanten met een blokkaart worden in een matles op een bepaalde dag en tijd ingedeeld en zijn dus verzekerd van een plaats in de betreffende matles.
  • Indien er meer dan 10 lessen gevolgd worden in het matblok, volgt een nacalculatie. Additionele lessen worden in rekening gebracht tegen het gereduceerde tarief.
  • Indien er minder dan 10 lessen gevolgd worden in het matblok, volgt er geen nacalculatie.
  • Klanten die per les betalen kunnen alleen deelnemen aan een voor hen geschikte matles, te bepalen door de trainer, indien er voldoende ruimte is. 

Duetlessen

 • Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt een duetles door een vaste trainer gegeven. 
 • Een duet kan gevormd worden door 2 klanten die graag gezamenlijk les willen hebben of Art of Movement kan op verzoek van de klanten een passende duetpartner in haar bestand zoeken. 
 • Zodra een duet gevormd is, verplichten beide klanten zich trainingen te volgen volgens afspraak.  
 • Indien een van de twee klanten de les annuleert, ongeacht of dit tijdig of niet-tijdig gebeurt, wordt de les als geannuleerd beschouwd voor beide klanten.  
 • Het is voor de aanwezige klant mogelijk om een losse privéles te krijgen welke apart afgerekend dient te worden. 
 • Voor klanten met rittenkaarten worden duetlessen in overleg met de klant op een vaste tijd/datum in de week gegeven.  
 • 2 weken voor het verlopen/vol zijn van de 10-rittenkaart zal de klant een factuur ontvangen voor een nieuwe 10-rittenkaart. Wijzigingen aangaande facturering gaarne tijdig melden via studio@artofmovement.nl.

Privélessen

 • Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt een privéles door een vaste trainer gegeven. 
 • Privélessen worden in overleg met de klant op een vaste tijd/dag in de week gegeven.  
 • 2 weken voor het verlopen/vol zijn van de 10-rittenkaart zal de klant een factuur ontvangen voor een nieuwe 10-rittenkaart. Wijzigingen aangaande facturering gaarne tijdig melden via studio@artofmovement.nl. 

Afzeggingen/Annuleringen 

 • Indien een klant een les/training meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen) annuleert, wordt de les niet in rekening gebracht. 
 • Indien een klant een les/training minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen) annuleert, wordt de les in rekening gebracht.
 • Art of Movement heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
 • Art of Movement heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates-training of 10-rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel toekomstige lessen. 
 • Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Art of Movement voor vervanging. 
 • Indien Art of Movement geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.  
 • Indien aan een matles structureel 4 of minder mensen deelnemen, houdt Art of Movement zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles op een ander moment in te delen.  
 • Indien er geen passende matles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd. 

Hygiëne

 • Schoenen die op straat gedragen worden, dienen bij het betreden van de studio te worden uitgedaan. 
 • Tijdens matlessen is gebruik van een eigen badlaken op de mat verplicht. 
 • Draag aansluitende, schone, elastische of katoenen kleding, en schone sokken.  
 • Lang haar moet tijdens een sessie bijeengebonden zijn. 
 • Apparaten worden na een sessie gereinigd met water en drooggemaakt met een handdoek.  

Eten, roken & bellen

 • Het is te allen tijden verboden in de studio te eten, te roken en te telefoneren.
 • Mobiele telefoons dienen bij het betreden van de studio te zijn uitgeschakeld.

Waardevolle spullen

 • Neem waardevolle zaken mee naar binnen. Er is bergruimte in de matruimte (kast onder de budha) en in de privé ruimte (bij het bureautje).
 • Plaats nimmer spullen op de apparaten.