Lieve allen, Dear all (English version below),

Het Corona-virus heeft de hele Wereld inclusief Nederland in zijn greep. Ook wij volgen de berichtgevingen en ontwikkelingen de afgelopen weken op de voet. Dat heeft ons vandaag met het hele team doen besluiten om vanaf maandag 16 maart de deuren van de studio te sluiten tot in ieder geval 6 april. Naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen in de komende weken zullen we jullie informeren over het verloop van de sluiting van de studio.

Het werk wat we elke dag met zoveel passie, liefde en verbinding met en voor jullie doen, maakt dat we niets liever zouden willen dan iedereen blijven ontvangen. Echter voelen we nu ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om de snelle verspreiding van dit virus tegen te gaan.

We willen jullie graag compenseren voor de lessen die jullie moeten missen. Alle kaarten zullen daarom worden bevroren tot in ieder geval 6 april. Uiteraard heeft dit flinke consequenties voor Art of Movement zowel financieel als organisatorisch, maar ieders gezondheid staat nu op de eerste plek.

Juist in deze tijd is het erg belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen en in beweging te blijven. Daarmee wordt het stressniveau verlaagd en ondersteun je je immuunsysteem. Voor jullie zullen we daarom een aantal online lessen beschikbaar stellen. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

Tot die tijd: wees verstandig, blijf in beweging en let op je gezondheid. Zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dan hopen we elkaar zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te ontmoeten in de studio. 

Warme harte groet,
Het team van Art of Movement

Voor vragen mail naar studio@artofmovement.nl of gebruik het contactformulier.


Dear all,

The Corona-virus has a hold on the entire World including the Netherlands. We also follow the reports and developments closely in recent weeks. That made us decide today with the whole team to close the studio doors from Monday March 16th until at least April 6th. As a result of further developments in the coming weeks, we will inform you about the closure of the studio.

The work that we do with so much passion, love and connection with and for you every day makes us want nothing more than to welcome everyone. However, we now also feel that we have a responsibility to prevent the rapid spread of this virus.

We would like to compensate you for the lessons you should miss. All cards will therefore be frozen until at least April 6th. Obviously this has significant consequences for Art of Movement both financially and organisationally, but everyone’s health is now the number one priority.

It is very important at this time to continue to take good care of yourself and to keep moving. This lowers the stress level and supports your immune system. We will therefore make a number of online lessons available to you. Information will follow as soon as possible.

Until then: be sensible, keep moving and take care of your health. Take care of yourself and the people around you. Then we hope to meet again in good health in the studio as soon as possible.

Warm regards,
The Art of Movement team

For questions mail to studio@artofmovement.nl or use the contact form.